24/7 bereikbaar voor spoed gevallen 020-6144043 info@amszorg.nl

Begeleiding individueel

Lukt het u even niet uw huishouden op orde te houden, heeft u weinig tot geen contacten of kent u iemand die niet meer in staat is geheel zelfstandig thuis te wonen? Onze medewerkers staan op dat moment graag voor u klaar en kunnen u helpen uw leven weer op orde te krijgen of u of uw naasten te begeleiden in het dagelijks leven. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, een geriatrische aandoening of verslavingsproblemen. Ook verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen kunnen met extra begeleiding worden ondersteund.